GENELGELER

 

Genelge No Açıklama Genelge No Açıklama
1 Kapasite Raporu Tasdik Ücreti 2 Kayıt Ücreti ve Yıllık Aidat
3 İngiltere STA 4 Vergi Düzenlemeleri
5 2021 Yılı Satış Belgesi Bedelleri 6 Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar
7 Enerji Verimliliği Haftası Etkinlikleri 8 Sanayi İşbirliği Projeleri
9 Satış Belgesi Süre Uzatım İşlemi 10 SGK İle Kamu Bankaları Arasında İmzalanan Protokol
11 Rusya Federasyonu’na Düzenlenen Form A Belgeleri 12 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Toplantısı (2021/1 Sayılı Kararı)
13 Kurs İlanı 14 ECVET Mesleki Eğitimde Kazanım Transfer Sistemi İşveren Anketi (EK-1)
15 Taşınmaz Ticareti Yetkilendirme Sözleşmesi  16 Koronavirüs Tedbirleri
17 2020/84 Sayılı UKOME Kararıyla İlçe Servis Araçlarına “S” Harf Grubu Verilmesi (EK-1) 18 İkinci El MKT Ticareti ve Taşınmaz Ticareti Bildirim Yükümlülüğü
19 Resmi Mühür Bedeli 20 Konutta Ekmek Üretimi Talimatı
21 Prim Borcu Bulunanların Sağlık Hizmetinden Yararlanması 22 Mücbir Sebep
23 Online Export Akademi (EK-1) 24 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Toplantısı ( 2021/3 Sayılı Kararı )
25 Kira ve Gelir Kaybı Desteği 26 Mesleki Eğitimi Tanıtma ve Yaygınlaştırma Projesi (METYAP) (EK-1)
27 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Toplantısı ( 2021/4 Sayılı Kararı ) 28 Ürün Künyeleri
29 Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri 30 Kredi Borçlarının Ertelenmesi
31 COSME Programı-ELIIT Projesi (EK-1) 32 Alışveriş Merkezi ve Zincir Marketlerin Açılış ve Faaliyete Geçiş Kriterlerinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik Taslağı
33 Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Taslağı 34

2020 Yılı İDDG Çalışmaları Hk. (EK-1) (EK-2)

35 Teknoloji Festivalleri (EK-1) 36 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Veri Sorumluları Bilgi Sistemi
37 COSME Programı-Mali Güçlük İçerisindeki Firmalar İçin Hizmetlerin Geliştirilmesi İhale Çağrısı Hk. (EK-1) 38 E-Adisyon Uygulaması
39 Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmelik Taslağına İlişkin Görüş Talebi (EK-1)  40 Anket-Türkiye’de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi Projesi
41 2021 Expo-2021/5 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği – Kontrol Belgesi 42 Ciro Desteği (EK-1)
43 Online Export Akademi (EK-1) 44 Deneyap Eğitmenlik Başvuruları Duyuru Süreci (EK-1)
45 Yetki Belgesi Olmadan Taşınmaz Ticareti Faaliyeti Yürüten İşletmeler 46 Esnaf Destek Başvurusunda Bulunmayanlar (EK-1)
47 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması 48 2020 Yılı Blonço ve Gelir Gider Cetveli
49 Koronavirüs İle Mücadelede Kontrollü Normalleşme Süreci (EK-1) 50 İşyeri Çalışma Saatleri
51 Dinamik Denetim Süreci 52 Sanayi İşletmeleri Yıllık İşletme Cetveli
53 Sinema Salonlarının Faaliyetlerinin Ertelenmesi 54 Bitki Sağlık Sertifikası
55 Koronavirüs Tedbirleri 56 Ulusal Meslek Standardı Güncelleme
57 Yürürlük Süresi Dolan Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterlilikler 58 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Toplantısı (2021/13 Sayılı Kararı)
59 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Toplantısı (2021/14 Sayılı Kararı) 60 İşten Çıkarma Yasağı ve Nakdi Ücret Desteği Süre Uzatımı
61 Okul Gıdası Onay Prosedürü 62 Afet Farkındalık Eğitimi İşbirliği Protokolü (EK-1)
63 VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması 64 Online Export Akademi Hk. (EK-1)
65 Hava Emisyon Yönetim Portalı Katı Yakıt Modülü (EK-1) (EK-2) 66 Dinamik Denetim Modeli Faaliyetleri Hk.
67 CRAFTİSTANBUL El Sanatları Fuarı (EK-1) 68 Muradiye Öğretim Kurumları (EK-1)
69 COVİD-19 Tedbirlerin Gözden Geçirilmesi (EK-1) 70 Mezopotamya Tarım Hayvancılık Fuarı
71 Yürürlük Süresi Dolan UMS ve UY’ler 72 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Toplantısı ( 2021 / 16 Sayılı Karar ) (EK-1)
73 Ciro Kaybı Destek Başvuru Sürelerinin Uzatılması 74 Ulusal Meslek Sınıflaması Hk. (EK-1)
75 İl Umumi Hıfzıssıhha Kurul Kararı (2021 /19 Sayılı Karar) (EK-1) 76 Kargo Taşıma Hizmetleri Hk (EK-1)
77 Ücret Hk 78 Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik (EK-1)
79 Yoğunlaştırılmış Dinamik Denetim Faaliyetleri 80 Kadına Değer Web Sitesi Hak.
81 Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik. 82 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri.
83 Basit Usulde Vergileme ve Esnaf Muaflığı. 84 Yönetmelik Değişikliği (EK-1)
85 E-Esnaf ve Sanatkâr Veri Tabanına Kayıt ve Çizelge (EK-1) 86 Nakdi Ücret Desteği
87 Online Export Akademi. (EK-1) 88 Kısa Çalışma Ödeneğinin Süre Uzatımı
89 Tam Kapanma Tedbirleri (EK-1) 90 Ekspertiz Raporu
91

Görev Belgesi Düzenleme (EK-1)

92 TGK-Arı Ürünleri Tebliğ Taslağı (EK-1) 
93 Doğrudan Hibe ve İşyeri Kira Desteği 94 Zincir ve Süpermarketlerde Ürün Satış Yasağı
95 Pazar Yerleri İle İlgili 2021/27 Sayılı İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu Kararı (EK-1) 96 7226 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde İle Sürelerin Kısmen Durdurulması
97 KOSGEB-Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı (EK-1) 98 Görev Belgesinin Süresinin Uzatılması (EK-1)
99 Kamu Kurum ve Kuruluşları Personel Servis Hizmet Yönetmeliği (EK-1) 100 Kademeli Normalleşme Tedbirleri (EK-1)
101 Hibe Destek (EK-1) (EK-2) 102 ANKESOB-MD İşbirliği Protokolü (EK-1) (EK-2)

103

Kuzey İrlanda’ya İhracatta Kullanılacak Belgeler 104 FAFT IV. Tur Karşılıklı Değerlendirmesi
105 Fiyat Tarifeleri Hk 106 Tütün ve Alkol Satış Belge Bedeli
107 Kurumsal SMS 108 Çek Düzenlemeleri Hk
109 Otel, Restoran ve Diğer Toplu Tüketim Yerlerinde Gıda İsrafı İle Mücadele Kılavuzu 110 Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri (EK-1)
111 7326 Sayılı Kanunla Getirilen Borç Yapılandırması 112 7326 Sayılı Kanunla Getirilen Sosyal Güvenlik İle İlgili Düzenlemeler Hk. (EK-1)

113

İMEP Projesi ve İDDG Çalışmaları 114  
115   116  
117   118