ÇALIŞMALARIMIZ

Odamız her zaman esnaflarımızın sorunlarını önemsemiş ve her türlü sorunu çözmeyi kendisine görev olarak görmüştür. Esnaflarımızın menfaati için yapılan çalışmalarımızdan bazıları şunlardır.

  1. 2004 yılında Odamıza bugün kullanılan hizmet binası kazandırılarak Odamızın sürekli taşınma sorunu çözülmüştür.
  2. 01 / 01 / 2004 tarihi itibarı ile hurda malzemelerde %18 olan KDV’nin kaldırılması sağlanmıştır. Hurda malzemede KDV artık % 0’dır.
  3. 10 / 08 / 2005 tarihi itibarı ile esnaflarımıza büyük sıkıntı olan % 5 stopaj oranının %2’ye düşürülmesi sağlanmıştır. Stopajın tamamen kaldırılması için çalışmalarımız sürmektedir.
  4. 12 / 05 / 2010 tarihinde yürürlüğe giren ve esnafımızı 5.000 m2 ve 20.000   m2 işyeri olmazsa mesleğini yapamayacağı hale getiren Tehlikesiz ve İnert Atıkların Geri Kazanımı Tebliği iptal ettirilmiş, 17 / 06 / 2011 tarihinde Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği’nin yürürlüğe girmesi sağlanarak bu tebliğin çıkartılmasında katkıda bulunulmuş ve Türkiye genelindeki tüm hurdacı ve geri kazanımcı esnafın kurtuluşu anlamına gelen, işyerinde m2  şartı aranmayan TOPLAMA ve AYIRMA BELGESİ yeni tebliğe ekletilmiştir.
  5. 2008 ve 2010 yılarında İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Geri Dönüşüm Fuarı’na katılım sağlanarak Odamızın Türkiye genelinde tanınması sağlanmıştır.
  6. 2005 yılında Odamız adına internet sitesi kurularak Odamızı herkesin tanıması ve ulaşması sağlanmıştır.
  7. 2010 yılında Odamız esnaflarının finans sorununu çözmek için S.S. Yenimahalle Batıkent İvedik Organize Hurdacılar Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kurulmuştur.
  8. Odamız ve kardeş kuruluşumuz Ankara Umum Hurdacılar ve Geri Dönüşümcüler İşletme kooperatifimizin ortak çalışmaları sonucu Hurdacılar Sanayi Sitesi’ne 2005 yılında PTT Online şubesinin, 2007 yılından itibaren de bankaların açılması sağlanmıştır.
  9. 2015 yılında Hurdacılar Sanayi Sitesi’ne sanayi statüsü kazandırılarak sitenin sanayi ve depolama alanı olması sağlanmış, böylece hem tehlikeli atık işi yapan esnaflarımızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan tehlikeli atık lisansı almasının önü açılmış hem de sitenin kalıcı olması sağlanmıştır.
  10. Esnaflarımızın yer ve metrekare sorununun çözümü için TOKİ ile 14 Ekim 2019 tarihinde protokol yapılmıştır.  Türkiye’de daha önce bir örneği olmayan bu protokol ile Hurdacılar Sanayi Sitesi bitişiğinde bulunan TOKİ arsalarına TOKİ tarafından 1000 m2’lik işyerleri yapılacaktır. 20 Nisan 2020 tarihinde yapılan ek protokol ile de proje alanı genişletilmiştir. Yakın bir zamanda Hurdacılar Küçük Sanayi Sitesi’nin temeli atılacak ve işyerlerinin yapımına başlanacaktır.